Rasfoire documente

Regulamentul 185/05-mar-2013 de stabilire a deducerilor din anumite cote de pescuit alocate Spaniei în 2013 şi în anii următori din cauza depăşirii cotei pentru macrou în 2009

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Regulamentul 186/05-mar-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Salame Felino (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Regulamentul 187/05-mar-2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţei active etilenă

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Regulamentul 188/05-mar-2013 de autorizare a substanţei active mandipropamid, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Regulamentul 189/05-mar-2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 în ceea ce priveşte regimul expeditorilor cunoscuţi

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Regulamentul 190/05-mar-2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active hipoclorit de sodiu

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Regulamentul 191/05-mar-2013 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 798/2008, (CE) nr. 119/2009, (UE) nr. 206/2010 şi a Deciziei 2000/572/CE cu privire la atestarea bunăstării animalelor din modelele de certificate sanitar-veterinare

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Regulamentul 192/05-mar-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Decizia 2013/114/UE/01-mar-2013 de stabilire a orientărilor pentru statele membre privind calcularea energiei regenerabile furnizate de pompele de căldură în cazul diferitelor tehnologii de pompe de căldură în temeiul articolului 5 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013