Rasfoire documente

Regulamentul 186/05-mar-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Salame Felino (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Regulamentul 187/05-mar-2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţei active etilenă

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Regulamentul 188/05-mar-2013 de autorizare a substanţei active mandipropamid, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Regulamentul 189/05-mar-2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 în ceea ce priveşte regimul expeditorilor cunoscuţi

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Regulamentul 190/05-mar-2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active hipoclorit de sodiu

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Regulamentul 191/05-mar-2013 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 798/2008, (CE) nr. 119/2009, (UE) nr. 206/2010 şi a Deciziei 2000/572/CE cu privire la atestarea bunăstării animalelor din modelele de certificate sanitar-veterinare

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Regulamentul 192/05-mar-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Decizia 2013/114/UE/01-mar-2013 de stabilire a orientărilor pentru statele membre privind calcularea energiei regenerabile furnizate de pompele de căldură în cazul diferitelor tehnologii de pompe de căldură în temeiul articolului 5 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013

Regulamentul 185/05-mar-2013 de stabilire a deducerilor din anumite cote de pescuit alocate Spaniei în 2013 şi în anii următori din cauza depăşirii cotei pentru macrou în 2009

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2013