Rasfoire documente

Regulamentul 170/25-feb-2013 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului ca urmare a aderării Croaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2013

Regulamentul 172/26-feb-2013 privind radierea anumitor denumiri de vinuri existente din registrul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2013

Regulamentul 171/26-feb-2013 de modificare a anexelor I şi IX, de înlocuire a anexei VIII la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva-cadru), şi de modificare a anexelor I şi XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2013

Regulamentul 173/26-feb-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2013

Rectificare din 27-feb-2013 la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2013