Rasfoire documente

Regulamentul 165/22-feb-2013 de stabilire în avans, pentru 2013, a valorii ajutorului pentru depozitarea privată a untului

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2013

Decizia 2013/103/UE/16-iun-2011 privind semnarea şi încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare privind aderarea Uniunii Europene la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la Vilnius din 3 iunie 1999

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2013

Acord din 16-iun-2011 între Uniunea Europeană şi Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare privind aderarea Uniunii Europene la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la Vilnius din 3 iunie 1999

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2013

Regulamentul 166/22-feb-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2013

Decizia 2013/104/UE/21-feb-2013 de modificare a Deciziei 2007/777/CE în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Brazilia din lista cu ţări terţe şi părţi ale acestora din care sunt autorizate importuri în Uniune de produse din fâşii de carne uscată şi din carne pasteurizată

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2013

Recomandarea 2013/105/CE/09-oct-2009 privind mobilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în vederea facilitării tranziţiei către o economie eficientă din punct de vedere energetic şi cu emisii reduse de carbon

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2013