Rasfoire documente

Regulamentul 114/10-feb-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Regulamentul 116/09-feb-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Decizia 2012/78/UE/09-feb-2012 privind neincluderea anumitor substanţe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biocide

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Regulamentul 117/10-feb-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1295/2008 privind importul de hamei din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Decizia 2012/77/UE/09-feb-2012 privind neincluderea flufenoxuronului pentru tipul de produse 18 în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biocide

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Regulamentul 113/10-feb-2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 560/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Coasta de Fildeş

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Regulamentul 115/09-feb-2012 de instituire a unei taxe compensatorii provizorii privind importurile de anumite dispozitive de fixare din oţel inoxidabil şi de părţi ale acestora, originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Regulamentul 118/10-feb-2012 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2380/2001, (CE) nr. 1289/2004, (CE) nr. 1455/2004, (CE) nr. 1800/2004, (CE) nr. 600/2005, (UE) nr. 874/2010, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 388/2011, (UE) nr. 532/2011 şi (UE) nr. 900/2011 în ceea ce priveşte numele titularului autorizaţiei pentru anumiţi aditivi în hrana animalelor şi de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 532/2011

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Regulamentul 119/10-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Regulamentul 120/10-feb-2012 de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licenţe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 6 şi 7 februarie 2012 în cadrul contingentului tarifar tunisian şi de suspendare a eliberării licenţelor de import pentru luna februarie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Decizia 2012/74/PESC/10-feb-2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/656/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Côte d'Ivoire

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Decizia 2012/75/UE/09-feb-2012 privind recunoaşterea Ghanei în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte sistemele de formare şi certificare a personalului navigant maritim

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Decizia 2012/76/UE/09-feb-2012 privind recunoaşterea Uruguayului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte sistemele de formare şi certificare a personalului navigant maritim

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Rectificare din 11-feb-2012 la Regulamentul (UE) nr. 44/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităţilor de pescuit disponibile în apele UE şi, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaţionale

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012