Rasfoire documente

Regulamentul 1254/11-dec-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară 10, Standardul Internaţional de Raportare Financiară 11, Standardul Internaţional de Raportare Financiară 12, Standardul Internaţional de Contabilitate 27 (2001) şi Standardul Internaţional de Contabilitate 28 (2011)

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2012

Regulamentul 1255/11-dec-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate 12, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 1 şi 13 şi Interpretarea 20 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2012

Regulamentul 1256/13-dec-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară 7 şi Standardul Internaţional de Contabilitate 32

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2012