Rasfoire documente

Regulamentul 1273/20-dec-2012 privind migrarea de la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2012

Decizia 2012/837/UE/18-iul-2011 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Australia de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană şi Australia privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii, de certificate şi de marcaje

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2012

Acord din 23-feb-2012 între Uniunea Europeană şi Australia de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană şi Australia privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii, de certificate şi de marcaje

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2012

Regulamentul 1272/20-dec-2012 privind migrarea de la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2012

Decizia 2012/838/UE, Euratom/18-dec-2012 privind adoptarea normelor care asigură verificarea coerentă a existenţei şi a statutului juridic, precum şi a capacităţii operaţionale şi financiare a participanţilor la acţiunile indirecte susţinute prin granturi în temeiul celui de Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative şi în temeiul celui de Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice pentru activităţi de cercetare şi formare în domeniul nuclear

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2012

Decizia BCE/2012/32/19-dec-2012 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2012