Rasfoire documente

Decizia 2/30-nov-2012 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul aerian (2012/834/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Directiva 2012/52/UE/20-dec-2012 de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoaşterii prescripţiilor medicale emise în alt stat membru

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Decizia 2012/830/UE/07-dec-2012 privind o contribuţie financiară suplimentară la programele de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului ale statelor membre pentru anul 2012

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Decizia BCE/2012/30/10-dec-2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Orientarea BCE/2012/29/10-dec-2012 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Regulamentul 1262/20-dec-2012 de stabilire, pentru 2013 şi 2014, a posibilităţilor de pescuit pentru navele din UE în ceea ce priveşte anumite stocuri de peşti de adâncime

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Decizia 2012/828/UE/13-nov-2012 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană şi Noua Zeelandă privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Acord din 23-feb-2012 între Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană şi Noua Zeelandă privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Regulamentul 1261/20-dec-2012 de stabilire, pentru 2013, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Regulamentul 1263/21-dec-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Regulamentul 1264/21-dec-2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Regulamentul 1265/17-dec-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 837/2012 în ceea ce priveşte activitatea minimă a unui preparat de 6-fitază produs de Aspergillus oryzae (DSM 22594) ca aditiv furajer pentru păsări de curte, purcei înţărcaţi, porci pentru îngrăşat şi scroafe (titularul autorizaţiei: DSM Nutritional Products)

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Regulamentul 1266/21-dec-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Regulamentul 1267/21-dec-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 ianuarie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Decizia 2012/829/PESC/21-dec-2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Decizia 2012/831/UE/20-dec-2012 de autorizare a Spaniei să prelungească, în cazul lucrătorilor români, suspendarea temporară a aplicării articolelor 1-6 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012