Rasfoire documente

Regulamentul 1244/20-dec-2012 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Regulamentul 1241/11-dec-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1138/2011 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere cu titlu definitiv a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumiţi alcooli graşi şi amestecurile lor, originari din India, Indonezia şi Malaysia

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Regulamentul 1243/19-dec-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod şi zonele piscicole care exploatează aceste rezerve

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/818/UE, Euratom/19-dec-2012 de autorizare a Danemarcei să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Regulamentul 1247/19-dec-2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatul şi frecvenţa rapoartelor de tranzacţie transmise către registrele centrale de tranzacţii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia ATALANTA/4/2012/18-dec-2012 privind numirea unui comandant al operaţiei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/816/UE, Euratom/19-dec-2012 de modificare a Deciziei 96/565/Euratom, CE de autorizare a Suediei să nu ţină seama de anumite categorii de operaţiuni şi să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/821/UE, Euratom/19-dec-2012 de modificare a Deciziei 90/177/Euratom, CEE de autorizare a Belgiei să nu ţină seama de anumite categorii de operaţiuni şi să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Regulamentul 1242/18-dec-2012 de stabilire, pentru anul de pescuit 2013, a preţurilor orientative şi a preţurilor de producţie la nivelul Uniunii pentru anumite produse pescăreşti, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 104/2000

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Regulamentul 1245/20-dec-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Iran

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Regulamentul 1246/19-dec-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 616/2007 privind deschiderea şi gestionarea contingentelor tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre originare din Brazilia, Thailanda şi din alte ţări terţe şi de derogare de la Regulamentul respectiv pentru 2012-2013

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Regulamentul 1248/19-dec-2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatul cererilor de înregistrare a registrelor centrale de tranzacţii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Regulamentul 1249/19-dec-2012 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatul evidenţelor care trebuie păstrate de contrapărţile centrale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Regulamentul 1250/20-dec-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Regulamentul 1251/20-dec-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Regulamentul 1252/20-dec-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/815/UE, Euratom/19-dec-2012 de modificare a Deciziei 96/564/Euratom, CE de autorizare a Austriei să nu ţină seama de anumite categorii de operaţiuni şi să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/809/PESC/20-dec-2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/810/PESC/20-dec-2012 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Iran

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/811/PESC/20-dec-2012 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/812/PESC/20-dec-2012 de modificare a Poziţiei comune 2003/495/PESC cu privire la Irak

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/813/UE, Euratom/19-dec-2012 de modificare a Deciziei 90/178/Euratom, CEE de autorizare a Luxemburgului să nu ţină seama de anumite categorii de operaţiuni şi să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/814/UE, Euratom/19-dec-2012 de modificare a Deciziei 90/184/Euratom, CEE de autorizare a Danemarcei să nu ţină seama de anumite categorii de operaţiuni şi să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/817/UE, Euratom/19-dec-2012 de modificare a Deciziei 90/185/Euratom, CEE de autorizare a Greciei să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/819/UE, Euratom/19-dec-2012 de modificare a Deciziei 90/182/Euratom, CEE de autorizare a Regatului Unit să nu ţină seama de anumite categorii de operaţiuni şi să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/820/UE, Euratom/19-dec-2012 de modificare a Deciziei 90/180/Euratom, CEE de autorizare a ţărilor de Jos să nu ţină seama de anumite categorii de operaţiuni şi să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/822/UE, Euratom/19-dec-2012 de modificare a Deciziei 90/179/Euratom, CEE de autorizare a Republicii Federale Germania să utilizeze statistici pentru anii anteriori penultimului an şi să nu ţină seama de anumite categorii de operaţiuni sau să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/823/UE, Euratom/19-dec-2012 de modificare a Deciziei 90/183/Euratom, CEE de autorizare a Irlandei să nu ţină seama de anumite categorii de operaţiuni şi să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/824/UE, Euratom/19-dec-2012 de modificare a Deciziei 90/176/Euratom, CEE de autorizare a Franţei să nu ţină seama de anumite categorii de operaţiuni şi să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012

Decizia 2012/825/UE/20-dec-2012 de încheiere a procedurii antisubvenţie cu privire la importurile de bioetanol originar din Statele Unite ale Americii şi de încheiere a înregistrării importurilor menţionate instituite prin Regulamentul (UE) nr. 771/2012

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2012