Rasfoire documente

Regulamentul 1235/19-dec-2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Regulamentul 1239/19-dec-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Decizia 2012/804/UE/23-oct-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Decizia 2012/807/UE/19-dec-2012 de instituire a unui program specific de control şi inspecţie pentru pescuitul pelagic în apele occidentale ale Atlanticului de Nord-Est

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Decizia 339/12/COL/20-sep-2012 de modificare a listei prevăzute în capitolul I partea 1.2 punctul 39 din anexa I la Acordul privind Spaţiul Economic European, care enumeră punctele de inspecţie la frontieră din Islanda şi Norvegia autorizate să efectueze controale sanitar-veterinare ale animalelor vii şi ale produselor de origine animală din ţări terţe şi de abrogare a Deciziei nr. 92/12/COL a Autorităţii AELS de Supraveghere

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Decizia 2012/801/UE/23-oct-2012 privind închiderea conturilor Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Decizia 2012/802/UE/23-oct-2012 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Medicamente aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Rezolutie din 23-oct-2012 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Medicamente aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Decizia 2012/803/UE/23-oct-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Medicamente pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Regulamentul 1231/17-dec-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 7/2010 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi industriale

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Regulamentul 1232/17-dec-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole, pescăreşti şi industriale

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Regulamentul 1233/17-dec-2012 de interzicere a pescuitului de vulpi şi pisici-de-mare în apele UE din zona VIId de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Regulamentul 1234/19-dec-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 468/2010 de stabilire a listei UE a navelor care practică activităţi de pescuit ilicite, nedeclarate şi nereglementate

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Regulamentul 1236/19-dec-2012 de deschidere a unei anchete referitoare la o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2010 al Consiliului la importurile de anumite sârme din molibden originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite sârme din molibden cărora li s-au adus mici modificări, având în greutate minimum 97 %, dar mai puţin de 99,95 % molibden, şi de supunere a acestor importuri înregistrării

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Regulamentul 1237/19-dec-2012 de autorizare a substanţei active Virusul mozaicului galben al dovlecelului - tulpina cu virulenţă mică, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, precum şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Regulamentul 1238/19-dec-2012 de autorizare a substanţei active Trichoderma asperellum (tulpina T34), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Regulamentul 1240/19-dec-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Decizia 2012/799/UE/23-oct-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, secţiunea II - Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Rezolutie din 23-oct-2012 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, secţiunea II - Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Decizia 2012/800/UE/23-oct-2012 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Rezolutie din 23-oct-2012 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Rezolutie din 23-oct-2012 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Decizia 2012/805/UE/23-oct-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Decizia 2012/806/UE/17-dec-2012 de modificare a Deciziei 2007/767/CE în privinţa derogării de la regulile de origine stabilite în Decizia 2001/822/CE a Consiliului în ceea ce priveşte unele produse pescăreşti importate din Insulele Falkland

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012

Decizia 157/12/COL/09-mai-2012 cu privire la vânzarea terenului GNR 271/8 de către municipalitatea Oppdal (Norvegia)

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2012