Rasfoire documente

Decizia 2012/795/UE/12-dec-2012 de instituire a tipului, formatului şi periodicităţii informaţiilor care sunt furnizate de către statele membre în scopul raportării cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Notificare din 19-dec-2012 privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă cu privire la administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn din Federaţia Rusă în Uniunea Europeană şi a Protocolului între Uniunea Europeană şi Guvernul Federaţiei Ruse privind modalităţile tehnice adoptate în temeiul acordului menţionat

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Decizia 2012/793/UE/11-dec-2012 privind încheierea Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă cu privire la administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn din Federaţia Rusă în Uniunea Europeană şi a Protocolului între Uniunea Europeană şi Guvernul Federaţiei Ruse privind modalităţile tehnice adoptate în temeiul acordului menţionat

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Regulamentul 1226/18-dec-2012 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii decembrie 2012 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Decizia 2012/797/UE/18-dec-2012 de modificare a Deciziei 2009/336/CE de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Regulamentul 1221/12-dec-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 în ceea ce priveşte datele care trebuie transmise în cadrul procedurii informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Regulamentul 1223/18-dec-2012 de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de bovine vii în greutate de peste 160 kg originare din Elveţia prevăzut de acordul încheiat între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Notificare din 19-dec-2012 privind aplicarea provizorie a Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi guvernul Federaţiei Ruse cu privire la menţinerea angajamentelor privind comerţul cu servicii conţinute în acordul actual de parteneriat şi cooperare UE-Rusia

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Notificare din 19-dec-2012 privind aplicarea provizorie a Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă cu privire la introducerea sau creşterea taxelor la export pentru materii prime

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Notificare din 19-dec-2012 privind aplicarea provizorie a Acordului între Uniunea Europeană şi Guvernul Federaţiei Ruse privind comerţul cu părţi şi componente de autovehicule între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Regulamentul 1220/03-dec-2012 privind măsurile legate de comerţ pentru garantarea aprovizionării cu anumite produse pescăreşti a prelucrătorilor din Uniune în perioada 2013-2015, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 104/2000 şi (UE) nr. 1344/2011

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Regulamentul 1222/14-dec-2012 de derogare de la regulamentele (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr. 1067/2008, (CE) nr. 1964/2006, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, de la regulamentele (CE) nr. 828/2009 şi (CE) nr. 1918/2006 cu privire la datele de depunerea cererilor şi de eliberare a licenţelor de import în 2013 în cadrul contingentelor tarifare privind cerealele, orezul, zahărul şi uleiul de măsline, de derogare de la regulamentele (CE) nr. 951/2006, (CE) nr. 1518/2003, (CE) nr. 382/2008, (UE) nr. 1178/2010 şi (UE) nr. 90/2011 cu privire la datele de eliberare a licenţelor de export în 2013 în sectoarele zahărului şi al izoglucozei în afara cotei, al cărnii de porc, al cărnii de vită şi de mânzat, al ouălor şi al cărnii de pui şi de derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 privind perioada de examinare a ofertelor pentru achiziţionarea grâului comun la preţ fix în cadrul intervenţiei publice

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Regulamentul 1224/18-dec-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Regulamentul 1225/18-dec-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Regulamentul 1227/18-dec-2012 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii decembrie 2012 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Regulamentul 1228/18-dec-2012 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii decembrie 2012 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Decizia 2012/794/UE/17-dec-2012 de autorizare a Bulgariei şi a României pentru a aplica măsuri de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Decizia 2012/796/UE/17-dec-2012 privind o a treia contribuţie financiară a Uniunii în conformitate cu Directiva 2000/29/CE a Consiliului pentru 2006 şi 2007 de acoperire a cheltuielilor suportate de Portugalia pentru combaterea Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematod al lemnului de pin)

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Recomandarea 2012/798/UE/12-dec-2012 privind procedura de notificare prevăzută la articolul 22 alineatul (3) din Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012