Rasfoire documente

Directiva 2012/50/UE/10-oct-2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la aplicaţii conţinând plumb

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2012

Orientarea BCE/2012/25/26-nov-2012 de modificare a Orientării BCE/2011/14 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2012

Regulamentul 1212/17-dec-2012 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2535/2001, (CE) nr. 917/2004, (CE) nr. 382/2008, (CE) nr. 748/2008, (CE) nr. 810/2008 şi (CE) nr. 610/2009 în ceea ce priveşte obligaţiile de notificare în cadrul organizării comune a pieţelor agricole

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2012

Regulamentul 1209/13-dec-2012 de interzicere a pescuitului de merluciu în apele UE din zonele IIa şi IV de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2012

Regulamentul 1210/13-dec-2012 de interzicere a pescuitului de merlan în zona VI; în apele UE şi în apele internaţionale din zona Vb; precum şi în apele internaţionale din zonele XII şi XIV, de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2012

Regulamentul 1211/13-dec-2012 de interzicere a pescuitului de marlin albastru în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2012

Regulamentul 1213/17-dec-2012 de suspendare a preferinţelor tarifare pentru anumite ţări beneficiare ale SGP în ceea ce priveşte anumite secţiuni din SGP, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2012

Regulamentul 1214/17-dec-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2012

Directiva 2012/51/UE/10-oct-2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la aplicaţii conţinând cadmiu

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2012

Decizia 2012/788/UE/12-dec-2012 privind contribuţia financiară a Uniunii Europene la programele naţionale din 2012 a cinci state membre (Irlanda, Spania, Franţa, Malta şi Portugalia) pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor în sectorul pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2012

Decizia 2012/789/UE/14-dec-2012 privind o contribuţie financiară din partea Uniunii pentru anul 2012 în temeiul Directivei 2000/29/CE a Consiliului pentru a acoperi cheltuielile suportate de Germania, Spania, Franţa, Italia, Cipru, Ţările de Jos şi Portugalia în scopul combaterii organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2012

Decizia 2012/790/UE/14-dec-2012 în sensul Deciziei 2009/470/CE a Consiliului în ceea ce priveşte ajutorul financiar din partea Uniunii către laboratorul de referinţă al UE pentru testarea reziduurilor de la 1 ianuarie la 31 decembrie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2012