Rasfoire documente

Regulamentul 1190/12-dec-2012 privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella Enteritidis şi a Salmonella Typhimurium la efectivele de curcani, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2012

Decizia 2012/773/UE/06-dec-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere instituit prin Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Albania, pe de altă parte, privind adoptarea de dispoziţii referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2012

Decizia 2012/774/UE/06-dec-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere instituit prin Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte, privind adoptarea de dispoziţii referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2012

Decizia 2012/775/UE/06-dec-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului de cooperare instituit prin Acordul de cooperare şi uniune vamală între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica San Marino, pe de altă parte, privind adoptarea de dispoziţii referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2012

Rectificare din 13-dec-2012 la Decizia nr. 103/2012 a Comitetului mixt al SEE din 15 iunie 2012 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2012

Decizia 2012/776/UE/06-dec-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Economică Europeană şi Turcia, privind adoptarea de dispoziţii referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2012

Decizia 2012/777/UE/10-dec-2012 privind semnarea, în numele Uniunii, a unui protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Republica Armenia privind principiile generale de participare a Republicii Armenia la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2012

Regulamentul 1189/10-dec-2012 de interzicere a pescuitului de hering în apele UE, norvegiene şi internaţionale din zonele I şi II de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2012

Regulamentul 1191/12-dec-2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa salicilat de sodiu

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2012

Regulamentul 1192/12-dec-2012 de încheiere a înregistrării instituite prin Regulamentul (UE) nr. 548/2012 a importurilor de brichete de buzunar cu piatră şi gaz nereîncărcabile, expediate din Vietnam, indiferent dacă au fost declarate sau nu ca fiind originare din Vietnam

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2012

Regulamentul 1193/12-dec-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2012