Rasfoire documente

Directiva 2012/3/UE/09-feb-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii bendiocarbului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2012

Directiva 2012/2/UE/09-feb-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru includerea oxidului de cupru (II), a hidroxidului de cupru (II) şi a carbonatului bazic de cupru ca substanţe active în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2012

Regulamentul 109/09-feb-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte anexa XVII (substanţe CMR)

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2012

Regulamentul 110/09-feb-2012 de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE şi a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce priveşte menţiunile referitoare la Africa de Sud în listele ţărilor terţe sau ale părţilor acestora

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2012

Regulamentul 111/09-feb-2012 de deschidere a procedurii de licitaţie pentru acordarea unui ajutor pentru depozitarea privată a uleiului de măsline

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2012

Regulamentul 112/09-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2012