Rasfoire documente

Regulamentul 1187/11-dec-2012 de modificare pentru a 184-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Regulamentul 1184/07-dec-2012 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Cecina de Leon (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Recomandarea 2012/772/UE/06-dec-2012 privind planificarea fiscală agresivă

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Decizia 2012/768/PESC/09-mar-2012 privind semnarea şi încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi fosta Republică iugoslavă a Macedoniei de stabilire a unui cadru pentru participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Acord din 29-oct-2012 între Uniunea Europeană şi fosta Republică iugoslavă a Macedoniei de stabilire a unui cadru pentru participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Regulamentul 1183/30-nov-2012 de modificare şi rectificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Regulamentul 1185/11-dec-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Regulamentul 1186/11-dec-2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa foxim

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Regulamentul 1188/11-dec-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Decizia 2012/769/UE/04-dec-2012 de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispoziţiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Decizia 2012/770/UE/11-dec-2012 prin care se confirmă emisiile specifice medii de CO2 şi obiectivele privind emisiile specifice pentru producătorii de autoturisme pentru anul calendaristic 2011, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Recomandarea 2012/771/UE/06-dec-2012 privind măsuri menite să încurajeze ţările terţe să aplice standarde minime de bună guvernanţă în chestiuni fiscale

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Rectificare din 12-dec-2012 la Regulamentul (UE) nr. 488/2012 al Comisiei din 8 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 658/2007 privind penalităţile financiare pentru încălcarea anumitor obligaţii în legătură cu autorizaţiile de comercializare acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012