Rasfoire documente

Regulamentul 1179/10-dec-2012 de stabilire a criteriilor de determinare a condiţiilor în care cioburile de sticlă încetează să mai fie deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Decizia 2012/767/UE/07-dec-2012 de desemnare a laboratorului de referinţă al UE pentru febra aftoasă şi de abrogare a Deciziei 2006/393/CE

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Decizia 2012/764/UE/06-dec-2012 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen referitoare la instituirea Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a unor sisteme informatice la scară largă în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Regulamentul 1180/10-dec-2012 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Regulamentul 1169/10-dec-2012 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 542/2012

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Regulamentul 1173/04-dec-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Queso Camerano (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Regulamentul 1174/05-dec-2012 de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Abbacchio Romano (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Regulamentul 1176/07-dec-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate Xiou (Mandarini Chiou) (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Regulamentul 1182/10-dec-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Decizia 2012/765/PESC/10-dec-2012 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor care fac obiectul articolelor 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei 2012/333/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Regulamentul 1181/10-dec-2012 privind autorizarea creşterii limitelor de îmbogăţire a vinului produs din strugurii recoltaţi în 2012 în anumite regiuni vitivinicole

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Decizia 2012/763/UE/06-dec-2012 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Regulamentul 1170/03-dec-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Regulamentul 1171/03-dec-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Regulamentul 1172/03-dec-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Regulamentul 1175/07-dec-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Sale Marino di Trapani (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Regulamentul 1177/07-dec-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Scottish Wild Salmon (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Regulamentul 1178/07-dec-2012 de interzicere a pescuitului de cod saithe în zonele IIIa şi IV; apele UE din zonele IIa, IIIb, IIIc şi subdiviziunile 22-32 de către navele care arborează pavilionul Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Decizia 2012/766/UE/07-dec-2012 de modificare a părţii A din anexa XI la Directiva 2003/85/CE a Consiliului în ceea ce priveşte lista laboratoarelor naţionale autorizate să manipuleze virusul viu al febrei aftoase

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012