Rasfoire documente

Decizia 2012/761/UE/30-nov-2012 de aprobare a programelor anuale şi multianuale şi a contribuţiilor financiare din partea Uniunii pentru eradicarea, combaterea şi monitorizarea anumitor boli ale animalelor şi a anumitor zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2013

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2012

Regulamentul 1159/07-dec-2012 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2012

Regulamentul 1160/07-dec-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 206/2010 în ceea ce priveşte modelul de certificat sanitar-veterinar pentru bovinele domestice destinate tranzitului, prin teritoriul Lituaniei, din regiunea Kaliningrad către alte regiuni din Rusia

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2012

Regulamentul 1161/07-dec-2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa fenbendazol

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2012

Regulamentul 1162/07-dec-2012 de modificare a Deciziei 2007/777/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 798/2008 în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Rusia în listele de ţări terţe din care pot fi introduse în Uniune anumite tipuri de carne, produse din carne şi ouă

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2012

Regulamentul 1163/07-dec-2012 de stabilire a normelor privind gestionarea şi distribuţia de contingente pentru produse textile stabilite pentru anul 2013, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2012

Regulamentul 1164/07-dec-2012 de modificare a anexelor I şi II la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2012

Regulamentul 1165/07-dec-2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite ţări terţe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înţelegeri bilaterale sau de alte regimuri comunitare specifice de import

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2012

Regulamentul 1166/07-dec-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea dicarbonatului de dimetil (E 242) în anumite băuturi alcoolice

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2012

Regulamentul 1167/07-dec-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2012

Decizia 2012/758/UE/22-nov-2012 de numire a unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2012

Decizia 2012/759/UE/29-nov-2012 privind stabilirea poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului General al Organizaţiei Mondiale a Comerţului referitor la aderarea Republicii Tadjikistan la OMC

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2012

Decizia 2012/760/UE/06-dec-2012 de numire a unui membru german şi a unui supleant german în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2012

Decizia 2012/762/UE/06-dec-2012 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce priveşte listele conţinând punctele de control la frontieră şi unităţile veterinare din Traces

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2012