Rasfoire documente

Regulamentul 1156/06-dec-2012 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii din Directiva 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2012

Decizia 1/26-oct-2012 privind modificarea anexei IV la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, în sensul includerii angajamentelor Uniunii Bahamas

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2012

Regulamentul 1155/05-dec-2012 de modificare pentru a 183-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2012

Informare din 07-dec-2012 privind intrarea în vigoare a Acordului de reînnoire a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2012

Regulamentul 1157/06-dec-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2012

Decizia 2012/756/UE/05-dec-2012 în ceea ce priveşte măsurile de prevenire a introducerii şi răspândirii în Uniune a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2012