Rasfoire documente

Acord din 15-dec-2010 EURO-MEDITERANEEAN PRIVIND SERVICIILE AERIENE între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2012

Decizia EULEX KOSOVO/3/2012/04-dec-2012 privind numirea şefului Misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2012

Regulamentul 1153/03-dec-2012 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de piei ''chamois'' originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2012

Regulamentul 1154/05-dec-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2012

Decizia 2012/752/UE/04-dec-2012 de autorizare a unui laborator din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei pentru efectuarea de teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2012

Decizia 2012/753/UE/04-dec-2012 de modificare a anexei I la Decizia 2009/177/CE în ceea ce priveşte programele de supraveghere pentru Finlanda şi Regatul Unit şi statutul de indemn de boală al Finlandei şi al Regatului Unit pentru anumite boli ale animalelor acvatice

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2012

Decizia BCE/2012/26/29-nov-2012 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2013

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2012

Rectificare din 06-dec-2012 la Decizia 2011/181/UE a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului din 15 octombrie 2010 privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului euro- mediteraneean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2012

Rectificare din 06-dec-2012 la Decizia de punere în aplicare 2012/729/UE a Comisiei din 23 noiembrie 2012 de modificare a Deciziei 2008/866/CE privind măsurile de urgenţă de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluşte bivalve destinate consumului uman, în ceea ce priveşte perioada sa de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2012

Decizia 2012/750/UE/15-oct-2010 privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2012