Rasfoire documente

Regulamentul 1139/03-dec-2012 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatele (1) şi (4) din Regulamentul (UE) Nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2012

Regulamentul 1140/28-nov-2012 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Coppia Ferrarese (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2012

Regulamentul 1141/30-nov-2012 de interzicere a pescuitului de cod saithe în apele norvegiene la sud de 62° N de către navele care arborează pavilionul Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2012

Regulamentul 1142/03-dec-2012 de modificare pentru a 182-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2012

Regulamentul 1143/03-dec-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2012

Directiva 2012/45/UE/03-dec-2012 de adaptare, pentru a doua oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2012

Decizia ATALANTA/3/2012/27-nov-2012 privind numirea unui comandant al forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2012

Decizia 2012/744/UE/28-nov-2012 de numire a unui nou membru în cadrul Comisiei Europene

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2012

Decizia 2012/745/PESC/03-dec-2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2012

Decizia 2012/746/UE/30-nov-2012 privind importul în regim de scutire de taxe vamale al mărfurilor care urmează a fi distribuite sau puse gratuit la dispoziţia victimelor cutremurelor care au avut loc în mai 2012 în Italia

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2012

Rectificare din 04-dec-2012 la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2012