Rasfoire documente

Regulamentul 1121/23-nov-2012 de interzicere a pescuitului de ton obez în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Decizia 2/27-iun-2012 privind instituirea unui grup de experţi menţionat la articolul 13.15 din Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1126/26-nov-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1125/26-nov-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1123/26-nov-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1129/26-nov-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1127/26-nov-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1128/26-nov-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1130/26-nov-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1124/26-nov-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1122/23-nov-2012 de interzicere a pescuitului de putasu în zonele VIIIc, IX şi X şi în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1131/27-nov-2012 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare în zona IIIa; şi în apele UE din zona IIIbcd de către navele care arborează pavilionul Danemarcei

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1132/27-nov-2012 de interzicere a pescuitului de marlin alb în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1133/27-nov-2012 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIII, IX şi X; şi în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1134/28-nov-2012 de interzicere a pescuitului de macrou în zonele VIIIc, IX şi X; şi în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1135/28-nov-2012 de interzicere a pescuitului de cod în apele norvegiene la sud de 62° N de către navele care arborează pavilionul Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1136/30-nov-2012 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri de peşte în 2012 din cauza depăşirii cotelor de pescuit pentru alte stocuri în anii precedenţi şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 700/2012 în ceea ce priveşte cantităţile care trebuie deduse în anii următori

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1137/30-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Regulamentul 1138/30-nov-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 decembrie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Decizia 2012/740/UE/29-nov-2012 de modificare a Deciziei 2004/858/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2008/544/CE, de înfiinţare a Agenţiei Executive pentru Sănătate şi Consumatori, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Decizia 1/27-iun-2012 privind adoptarea regulamentului de funcţionare a Forumului societăţii civile menţionat la articolul 13.13 din Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Rectificare din 01-dec-2012 la Regulamentul (UE) nr. 833/2012 al Comisiei din 17 septembrie 2012 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile anumitor folii de aluminiu în rulouri originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Rectificare din 01-dec-2012 la Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2012/411/UE din 17 iulie 2012 de modificare a Deciziei 2010/472/UE în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală privind virusurile Simbu şi cu boală hemoragică epizootică

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012