Rasfoire documente

Regulamentul 1117/29-nov-2012 privind punerea în aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2012

Decizia 2012/739/PESC/29-nov-2012 privind măsuri restrictive împotriva Siriei şi de abrogare a Deciziei 2011/782/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2012

Decizia 2012/738/UE/13-nov-2012 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei privind asistenţa alimentară

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2012

Conventie din 25-apr-2012 PRIVIND ASISTENŢA ALIMENTARĂ

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2012

Regulamentul 1118/28-nov-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate (Dongshan Bai Lu Sun) (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2012

Regulamentul 1119/29-nov-2012 privind autorizarea preparatelor pe bază de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 şi NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 şi DSM 3677 şi Lactobacillus buchneri DSM 13573 ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2012

Regulamentul 1120/29-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2012