Rasfoire documente

Regulamentul 1108/23-nov-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2012

Regulamentul 1109/23-nov-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2012

Regulamentul 1111/23-nov-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2012

Regulamentul 1113/23-nov-2012 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2012

Regulamentul 1112/23-nov-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2012

Decizia 2012/737/UE/27-nov-2012 de modificare a anexelor I şi II la Directiva 82/894/CEE a Consiliului privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2012

Regulamentul 1110/23-nov-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2012

Regulamentul 1114/26-nov-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2012

Regulamentul 1115/28-nov-2012 privind suspendarea temporară a taxelor vamale la importul anumitor cereale pentru anul de comercializare 2012/2013

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2012

Regulamentul 1116/28-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2012

Decizia 2012/736/UE/26-nov-2012 de numire a unui membru belgian şi a unui supleant belgian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2012