Rasfoire documente

Directiva 2012/33/UE/21-nov-2012 de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea conţinutului de sulf din combustibilii marini

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Decizia 2012/728/UE/23-nov-2012 privind neincluderea bifentrinului pentru tipul de produs 18 în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Regulamentul 1102/26-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Directiva 2012/40/UE/26-nov-2012 de modificare a anexei I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Regulamentul 1099/26-nov-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 270/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Regulamentul 1100/26-nov-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Regulamentul 1101/26-nov-2012 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Regulamentul 1103/26-nov-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2012 pentru anul de comercializare 2012/2013

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Directiva 2012/39/UE/26-nov-2012 de modificare a Directivei 2006/17/CE în ceea ce priveşte anumite cerinţe tehnice pentru testarea ţesuturilor şi a celulelor umane

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Directiva 2012/41/UE/26-nov-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanţei active acid nonanoic la tipul de produs 2

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Directiva 2012/42/UE/26-nov-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii acidului cianhidric ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Directiva 2012/43/UE/26-nov-2012 de modificare a unor rubrici din anexa I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Directiva 2012/44/UE/26-nov-2012 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Decizia 2012/723/PESC/26-nov-2012 de modificare a Deciziei 2011/172/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Decizia 2012/724/PESC/26-nov-2012 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Decizia 2012/725/UE/22-nov-2012 de autorizare a introducerii pe piaţă a lactoferinei bovine ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului (Morinaga)

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Decizia 2012/726/UE/22-nov-2012 de autorizare a introducerii pe piaţă a dihidrocapsiatului ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Decizia 2012/727/UE/22-nov-2012 de autorizare a introducerii pe piaţă a lactoferinei bovine ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului (FrieslandCampina)

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Decizia 2012/729/UE/23-nov-2012 de modificare a Deciziei 2008/866/CE privind măsurile de urgenţă de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluşte bivalve destinate consumului uman, în ceea ce priveşte perioada sa de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Rectificare din 27-nov-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1095/2012 al Comisiei din 22 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte preţurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012