Rasfoire documente

Acord din 02-dec-2010 PRIVIND SPAŢIUL AERIAN COMUN între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2012

Decizia 2012/708/UE/15-oct-2010 privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2012

Regulamentul 1083/19-nov-2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informaţională

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2012

Decizia 2012/710/UE/13-nov-2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele dactiloscopice în Estonia

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2012

Regulamentul 1084/19-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2012

Directiva 2012/36/UE/19-nov-2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2012

Decizia 2012/709/Euratom/13-nov-2012 privind adoptarea programului suplimentar de cercetare pentru 2012-2015 referitor la reactorul cu flux ridicat care va fi implementat de Centrul Comun de Cercetare pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2012

Decizia 2012/711/PESC/19-nov-2012 privind sprijinirea activităţilor Uniunii pentru promovarea în rândul ţărilor terţe a controlului exporturilor de arme şi a principiilor şi criteriilor prevăzute în Poziţia comună 2008/944/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2012

Decizia 2012/712/PESC/19-nov-2012 referitoare la conferinţa de examinare a Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora (CWC) din 2013

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2012

Rectificare din 20-nov-2011 la Decizia 2011/50/UE a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului din 15 octombrie 2010 privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2012