Rasfoire documente

Decizia 2012/703/UE/13-nov-2012 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorii externi ai Central Bank of Ireland

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2012

Regulamentul 1074/15-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2012

Regulamentul 1075/15-nov-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 noiembrie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2012

Decizia 2012/704/UE/13-nov-2012 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2010/99/UE privind autorizarea Republicii Lituania de a prelungi aplicarea unei măsuri de derogare de la dispoziţiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2012

Decizia 2012/705/UE/13-nov-2012 privind modificarea Deciziei 2009/791/CE şi a Deciziei de punere în aplicare 2009/1013/UE de autorizare a Germaniei şi, respectiv, a Austriei în vederea aplicării în continuare a unei măsuri de derogare de la articolele 168 şi 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2012

Rectificare din 16-nov-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 314/2012 al Comisiei din 12 aprilie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 şi a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 în ceea ce priveşte documentele de însoţire a transportului de produse vitivinicole, precum şi registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2012