Rasfoire documente

Decizia 2012/698/PESC/13-nov-2012 privind constituirea unui depozit pentru misiunile civile de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2012

Regulamentul 1061/07-nov-2012 de interzicere a pescuitului de merlucius alb în apele UE şi apele internaţionale din zonele VIII şi IX de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2012

Regulamentul 1062/07-nov-2012 de interzicere a pescuitului de beryx în apele UE şi apele internaţionale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2012

Regulamentul 1063/13-nov-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2012

Regulamentul 1064/13-nov-2012 de modificare a anexei X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista testelor rapide

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2012

Regulamentul 1065/13-nov-2012 privind autorizarea preparatelor pe bază de Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 şi ATCC 55944) ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2012

Regulamentul 1066/13-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2012

Decizia 2012/699/PESC/13-nov-2012 privind susţinerea de către Uniune a activităţilor comisiei pregătitoare a Organizaţiei Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare în vederea consolidării capacităţilor acesteia de monitorizare şi verificare şi în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2012

Decizia 2012/700/PESC/13-nov-2012 în cadrul Strategiei europene de securitate în sprijinul punerii în aplicare a Planului de acţiune 20102014 de la Cartagena, adoptat de statele părţi la Convenţia din 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi distrugerea acestora

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2012