Rasfoire documente

Regulamentul 1053/07-nov-2012 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Provolone Valpadana (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2012

Regulamentul 1054/07-nov-2012 de aprobare a unor modificări minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Taureau de Camargue (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2012

Regulamentul 1055/09-nov-2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2012

Regulamentul 1056/12-nov-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind enzimele alimentare în ceea ce priveşte măsurile tranzitorii

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2012

Regulamentul 1057/12-nov-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea dimetilpolisiloxanului (E 900) ca antispumant în suplimentele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2012

Regulamentul 1058/12-nov-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce priveşte nivelurile maxime ale aflatoxinelor din smochinele uscate

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2012

Regulamentul 1059/12-nov-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 412/2008 privind împărţirea în subperioade a perioadei de aplicare a contingentului tarifar de import pentru carnea de vită congelată destinată prelucrării

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2012

Regulamentul 1060/12-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2012

Rectificare din 13-nov-2012 la Regulamentul (UE) nr. 976/2012 al Comisiei din 23 octombrie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 165/2011 de stabilire a deducerilor din anumite cote de macrou alocate Spaniei în 2011 şi în anii următori din cauza depăşirii cotelor de pescuit în 2010

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2012