Rasfoire documente

Regulamentul 1037/07-nov-2012 de autorizare a substanţei active izopirazam, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2012

Decizia 2012/690/UE/06-nov-2012 de modificare a Deciziei 2010/381/UE privind măsurile de urgenţă aplicabile loturilor de produse de acvacultură importate din India şi destinate consumului uman şi de abrogare a Deciziei 2010/220/UE privind măsurile de urgenţă aplicabile transporturilor de produse de piscicultură importate din Indonezia şi destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2012

Regulamentul 1031/26-oct-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Abensberger Spargel/Abensberger Qualitatsspargel (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2012

Regulamentul 1030/26-oct-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Isle of Man Queenies (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2012

Regulamentul 1032/26-oct-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Ciliegia di Vignola (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2012

Regulamentul 1033/26-oct-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Cabrito do Alentejo (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2012

Regulamentul 1034/26-oct-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Cordeiro Mirandes/Canhono Mirandes (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2012

Regulamentul 1035/26-oct-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Kraska panceta (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2012

Regulamentul 1036/07-nov-2012 de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE şi a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 în ceea ce priveşte rubricile pentru Croaţia în listele ţărilor terţe sau ale părţilor acestora din care introducerea de carne proaspătă şi de anumite produse din carne în Uniune este autorizată

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2012

Regulamentul 1038/07-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2012

Decizia 2012/691/UE/06-nov-2012 privind acordarea de derogări de la Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind conturile economice de mediu europene în ceea ce priveşte Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Cipru, Republica Malta, Republica Austria şi Republica Polonă

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2012

Decizia 2012/692/UE/06-nov-2012 de modificare a anexelor la Decizia 2006/766/CE în ceea ce priveşte rubricile din listele ţărilor terţe şi ale teritoriilor din care se autorizează importurile de moluşte bivalve, echinoderme, tunicieri, gasteropode marine şi produse pescăreşti pentru consum uman

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2012