Rasfoire documente

Orientarea BCE/2012/21/26-sep-2012 privind cadrul de referinţă pentru managementul calităţii datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Regulamentul 1017/06-nov-2012 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Regulamentul 1015/06-nov-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 542/2012 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Regulamentul 1021/06-nov-2012 privind autorizarea preparatului endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) ca aditiv furajer pentru speciile de păsări de curte minore altele decât raţele (titularul autorizaţiei: Danisco (UK) Ltd., care îşi desfăşoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition şi este reprezentată de Genencor International B.V)

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Regulamentul 1018/05-nov-2012 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 232/2009, (CE) nr. 188/2007, (CE) nr. 186/2007, (CE) nr. 209/2008, (CE) nr. 1447/2006, (CE) nr. 316/2003, (CE) nr. 1811/2005, (CE) nr. 1288/2004, (CE) nr. 2148/2004, (CE) nr. 1137/2007, (CE) nr. 1293/2008, (CE) nr. 226/2007, (CE) nr. 1444/2006, (CE) nr. 1876/2006, (CE) nr. 1847/2003, (CE) nr. 2036/2005, (CE) nr. 492/2006, (CE) nr. 1200/2005 şi (CE) nr. 1520/2007 în ceea ce priveşte conţinutul maxim de anumite microorganisme din furajele complete

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Regulamentul 1016/06-nov-2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Decizia 2012/687/PESC/06-nov-2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Decizia 2012/688/UE/05-nov-2012 privind armonizarea benzilor de frecvenţe radio 1 920-1 980 MHz şi 2 110-2 170 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Regulamentul 1014/06-nov-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Regulamentul 1019/06-nov-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1096/2009 în ceea ce priveşte conţinutul minim de endo- 1,4-beta-xilanază produsă de Aspergillus niger (CBS 109.713) ca aditiv furajer în hrana puilor pentru îngrăşare şi în hrana raţelor (titularul autorizaţiei: BASF SE)

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Regulamentul 1020/06-nov-2012 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exerciţiului bugetar 2013 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană şi de derogare de la anumite dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 807/2010

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Regulamentul 1022/06-nov-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 700/2012 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2012 din cauza depăşirii cotelor de pescuit din anii precedenţi

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Regulamentul 1023/06-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Decizia 2012/680/UE/25-oct-2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/015 FR/Peugeot introdusă de Franţa)

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Decizia 2012/681/UE/25-oct-2012 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41 din Ţările de Jos)

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Decizia 2012/682/UE/25-oct-2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/015 SE/AstraZeneca depusă de Suedia)

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Decizia 2012/683/UE/25-oct-2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/019 ES/Galicia Textiles, Spania)

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Decizia 2012/684/UE/25-oct-2012 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/021 NL/Zalco, depusă de Ţările de Jos)

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Decizia 2012/685/UE/25-oct-2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 al Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/001 IE/Talk Talk, introdusă de Irlanda)

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Decizia 2012/686/PESC/06-nov-2012 de modificare a Deciziei 2012/333/PESC de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor care fac obiectul articolelor 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012