Rasfoire documente

Decizia 2012/672/UE/25-oct-2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele dactiloscopice în Cipru

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2012

Decizia 2012/673/UE/25-oct-2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele ADN în Cipru

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2012

Regulamentul 1006/25-oct-2012 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Carne de Avila (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2012

Regulamentul 1004/25-oct-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Spalt Spalter (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2012

Regulamentul 1005/25-oct-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Papas Antiguas de Canarias (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2012

Regulamentul 1007/25-oct-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Frankischer Karpfen/ Frankenkarpfen/ Karpfen aus Franken (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2012

Regulamentul 1008/30-oct-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2012

Decizia 2012/674/UE/29-oct-2012 privind prelungirea perioadei de disponibilitate a asistenţei macrofinanciare acordate de Uniunea Europeană Bosniei şi Herţegovinei

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2012