Rasfoire documente

Protocol din 03-iun-2012 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat privind pescuitul încheiat între Comunitatea Europeană (1), pe de o parte, şi Republica Kiribati, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2012

Regulamentul 1002/29-oct-2012 de modificare pentru a 181-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2012

Notificare din 30-oct-2012 privind intrarea în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de instituire a unui mecanism de soluţionare a litigiilor

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2012

Decizia 2012/669/UE/09-oct-2012 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat privind pescuitul încheiat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Kiribati, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2012

Decizia 2012/670/UE/09-oct-2012 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2012

Regulamentul 998/09-oct-2012 privind alocarea posibilităţilor de pescuit în conformitate cu Protocolul de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat privind pescuitul încheiat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Kiribati, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2012

Regulamentul 999/09-oct-2012 privind alocarea posibilităţilor de pescuit în temeiul Protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2012

Regulamentul 1000/25-oct-2012 de interzicere a pescuitului de sabie neagră în apele UE şi internaţionale din zonele V, VI, VII şi XII de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2012

Regulamentul 1001/25-oct-2012 de interzicere a pescuitului de brosme în apele UE şi internaţionale din zonele I, II şi XIV de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2012

Regulamentul 1003/29-oct-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2012

Decizia 2012/671/UE/23-oct-2012 privind funcţiile jurisdicţionale ale vicepreşedintelui Curţii

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2012