Rasfoire documente

Regulamentul 79/31-ian-2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Regulamentul 80/31-ian-2012 de stabilire a listei substanţelor biologice sau chimice prevăzute la articolul 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Decizia 2012/54/UE/23-ian-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Decizia 2012/55/Euratom/02-mar-2011 privind încheierea Acordului de cooperare în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) şi Guvernul Australiei

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Acord din 05-sep-2011 de cooperare între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) şi Guvernul Australiei în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Regulamentul 81/31-ian-2012 privind refuzul autorizării Lactobacillus pentosus (DSM 14025) ca aditiv pentru hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Regulamentul 82/31-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Regulamentul 83/31-ian-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 februarie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Decizia 2012/56/UE/31-ian-2012 privind revizuirea pragurilor menţionate la articolul 157 litera (b) şi la articolul 158 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului financiar

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Decizia 1/25-ian-2012 de stabilire a listei de dispoziţii în materie de securitate vamală prevăzută la articolul 12b alineatul (1) din Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană şi Principatul Andorra

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012