Rasfoire documente

Directiva 2012/28/UE/25-oct-2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2012

Decizia 994/2012/UE/25-oct-2012 de instituire a unui mecanism de schimb de informaţii cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2012

Decizia 2012/664/UE/25-oct-2012 privind lansarea schimbului automatizat de date privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Suedia

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2012

Decizia 2012/665/PESC/26-oct-2012 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2012

Directiva 2012/26/UE/25-oct-2012 de modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea ce priveşte farmacovigilenţa

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2012

Regulamentul 996/26-oct-2012 de impunere a unor condiţii speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale şi alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2012

Regulamentul 997/26-oct-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2012

Decizia 2012/666/UE/25-oct-2012 de modificare a Deciziei 2008/855/CE în ceea ce priveşte măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în Ungaria

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2012

Decizia 2012/667/UE/25-oct-2012 de stabilire a contribuţiei financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgenţă luate pentru combaterea gripei aviare în Ţările de Jos în 2011

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2012

Decizia 2012/668/UE/25-oct-2012 de stabilire a contribuţiei financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgenţă luate pentru combaterea febrei aftoase în Bulgaria în 2011

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2012

Regulamentul 995/26-oct-2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2012