Rasfoire documente

Regulamentul 991/25-oct-2012 privind autorizarea hidroxiclorurii de zinc monohidrate ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2012

Decizia 2012/662/PESC/25-oct-2012 de sprijinire a activităţilor de reducere a riscului de comerţ ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor şi de acumulare excesivă a acestora în regiunea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2012

Regulamentul 986/22-oct-2012 de clarificare a domeniului de aplicare al taxelor antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 383/2009 asupra importurilor de anumite cabluri şi toroane PSC originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2012

Regulamentul 987/22-oct-2012 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de mese de călcat originare din Republica Populară Chineză, fabricate de Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2012

Regulamentul 988/25-oct-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a taxelor suplimentare pentru mandarine şi satsume, clementine, anghinare, portocale şi dovlecei

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2012

Regulamentul 989/25-oct-2012 privind autorizarea endo-1,4-beta-xilanazei produse de Trichoderma reesei (MULC 49755) şi a endo- 1,3(4)-beta-glucanazei produse de Trichoderma reesei (MULC 49754) ca aditiv furajer pentru găinile ouătoare şi speciile de păsări de curte minore pentru îngrăşat şi pentru ouat (titularul autorizaţiei: Aveve NV)

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2012

Regulamentul 990/25-oct-2012 privind autorizarea unui preparat de Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2012

Regulamentul 992/25-oct-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2012

Regulamentul 993/25-oct-2012 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada octombrie 2012 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2012

Directiva 2012/31/UE/25-oct-2012 de modificare a anexei IV la Directiva 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce priveşte lista speciilor de peşti sensibili la septicemie hemoragică virală şi eliminarea rubricii referitoare la sindromul ulceros epizootic

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2012

Decizia 4/26-iun-2012 de modificare a Convenţiei din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2012