Rasfoire documente

Regulamentul 975/19-oct-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Filderkraut/ Filderspitzkraut (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2012

Regulamentul 976/23-oct-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 165/2011 de stabilire a deducerilor din anumite cote de macrou alocate Spaniei în 2011 şi în anii următori din cauza depăşirii cotelor de pescuit în 2010

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2012

Regulamentul 977/23-oct-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2012

Decizia 2012/656/UE/22-oct-2012 de stabilire a poziţiei ce urmează a fi adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului General al Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind aderarea Republicii Democrate Populare Laos la OMC

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2012

Decizia 2012/657/UE/22-oct-2012 de numire a unui membru austriac şi a unui supleant austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2012

Rectificare din 24-oct-2012 la Regulamentul (UE) nr. 927/2012 al Consiliului din 16 iulie 2012 privind stabilirea termenului în cazul subutilizării posibilităţilor de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2012

Rectificare din 24-oct-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele şi alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2012