Rasfoire documente

Protocol din 18-sep-2012 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană (^1), pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei (^2), pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2012

Regulamentul 973/22-oct-2012 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al Consiliului asupra importurilor de anumite folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite folii de aluminiu care nu a fost recopt, în role cu o lăţime de peste 650 mm, originare din Republica Populară Chineză, şi de supunere a acestor importuri la înregistrare

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2012

Regulamentul 972/16-iul-2012 privind stabilirea termenului în cazul subutilizării posibilităţilor de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2012

Decizia 2012/653/UE/16-iul-2012 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2012

Regulamentul 974/22-oct-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2012

Decizia 2012/654/UE/04-oct-2012 privind contribuţia financiară a Uniunii Europene la programele naţionale din 2012 a şase state membre (Germania, Lituania, Ţările de Jos, Polonia, Suedia şi Regatul Unit) pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor în sectorul pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2012

Decizia 1/17-sep-2012 de instituire a Regulamentului de procedură al Consiliului de asociere

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2012