Rasfoire documente

Regulamentul 961/18-oct-2012 privind eliberarea licenţelor de import şi atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii octombrie 2012 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2012

Decizia 2012/649/UE/15-oct-2012 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Capului Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere pentru cetăţenii Republicii Capului Verde şi pentru cetăţenii Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2012

Regulamentul 960/18-oct-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2012

Regulamentul 962/18-oct-2012 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2012

Regulamentul 963/18-oct-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2012 pentru anul de comercializare 2012/2013

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2012

Regulamentul 964/18-oct-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte preţurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2012

Decizia 2012/650/UE/17-oct-2012 de modificare a anexei II la Decizia 2006/766/CE în ceea ce priveşte includerea Curacao şi a Sint- Maarten în lista ţărilor terţe şi a teritoriilor din care se autorizează importurile de anumite produse pescăreşti pentru consumul uman şi eliminarea Antilelor Olandeze din această listă

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2012