Rasfoire documente

Recomandare din 03-oct-2012 privind punerea în aplicare a planului de acţiune UE-Iordania în cadrul PEV

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2012

Decizia 2012/643/UE/24-sep-2012 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană şi Canada privind cooperarea vamală sub aspectele referitoare la securitatea lanţului de aprovizionare

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2012

Decizia 2012/644/UE/24-sep-2012 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cursul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2012

Decizia 2012/645/UE/10-oct-2012 privind încheierea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Uniunea Europeană şi Republica Algeriană Democratică şi Populară

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2012

Decizia 2012/646/UE/10-oct-2012 privind reînnoirea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2012

Regulamentul 957/17-oct-2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 în ceea ce priveşte eliminarea rubricii referitoare la Antilele Olandeze din lista ţărilor terţe din care este autorizată introducerea în Uniune de loturi de lapte crud şi de produse lactate

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2012

Regulamentul 958/17-oct-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2012

Regulamentul 959/17-oct-2012 privind eliberarea licenţelor de import de usturoi în subperioada 1 decembrie 2012-28 februarie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2012

Decizia 2012/647/UE/16-oct-2012 de numire a unui membru german în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2012

Decizia 2012/648/UE/16-oct-2012 de numire a unui membru belgian şi a unui supleant belgian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2012

Decizia 204/11/COL/29-iun-2011 privind presupusul ajutor de stat acordat unor societăţi aparţinând grupului Norsk Film (Norvegia)

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2012

Decizia 189/12/COL/22-mai-2012 de derogare, în ceea ce priveşte activităţile de producţie şi de vânzare angro a energiei electrice în Norvegia, de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2012

Rectificare din 23-aug-2012 la Regulamentul (UE) nr. 771/2012 prin care se supun înregistrării importurile de bioetanol originar din Statele Unite ale Americii, în temeiul articolului 24 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenţii din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2012