Rasfoire documente

Decizia 2012/609/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune ENIAC pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/616/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/612/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a iniţiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/613/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a iniţiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/614/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/617/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune SESAR pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/621/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/544/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea I - Parlamentul European

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/546/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea III - Comisia

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/548/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Competitivitate şi Inovare aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/549/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Sănătate şi Consumatori aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/550/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive a Consiliului European pentru Cercetare aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/551/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Cercetare aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/552/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/554/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea IV - Curtea de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/557/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea VII - Comitetul Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/560/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului celui de Al optulea, de Al nouălea şi de Al zecelea fond european de dezvoltare aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/561/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor referitoare la execuţia bugetului celui de Al optulea, Al nouălea şi Al zecelea fond european de dezvoltare aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/565/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/571/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/576/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/577/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Institutului European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/578/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/580/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/585/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/600/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/601/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/603/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei GNSS European pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/608/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune ENIAC aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/610/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune Pile de combustie şi hidrogen aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/611/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune Pile de combustie şi hidrogen pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/615/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/618/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/619/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/620/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/622/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Medicamente aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/623/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Medicamente pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/545/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea II - Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/547/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/553/UE, Euratom/10-mai-2012 privind închiderea conturilor referitoare la execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea III - Comisia

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/555/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea V - Curtea de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/556/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea VI - Comitetul Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/558/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea VIII - Ombudsmanul European

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/559/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/562/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/563/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/564/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/566/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/567/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Colegiului European de Poliţie pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/568/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/569/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/570/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/572/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/573/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru exerciţiul financiar

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/574/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Produse Chimice aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/575/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Produse Chimice pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/579/UE/10-mai-2012 închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/581/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/582/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/591/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei de Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/583/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/584/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/586/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene de Formare aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/587/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Fundaţiei Europene de Formare pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/588/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/589/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/590/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei de Aprovizionare a Euratom aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/592/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/593/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/594/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Eurojust aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/595/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Eurojust pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/596/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Oficiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/597/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Oficiului European de Poliţie pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/598/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/599/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/602/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei GNSS European aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/604/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune ARTEMIS aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/605/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune ARTEMIS pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/606/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune Clean Sky aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/607/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune Clean Sky pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012