Rasfoire documente

Decizia 2012/635/PESC/15-oct-2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2012

Regulamentul 946/12-iul-2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele procedurale referitoare la amenzile impuse agenţiilor de rating de credit de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe, inclusiv normele referitoare la dreptul la apărare şi dispoziţiile temporale

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2012

Regulamentul 945/15-oct-2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2012

Regulamentul 942/15-oct-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 667/2010 privind măsuri restrictive împotriva Eritreei

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2012

Decizia EULEX KOSOVO/2/2012/12-oct-2012 privind prelungirea mandatului şefului Misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo (1), EULEX KOSOVO (2012/631/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2012

Decizia 2012/632/PESC/15-oct-2012 de modificare a Deciziei 2010/127/PESC privind măsuri restrictive împotriva Eritreei

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2012

Regulamentul 944/15-oct-2012 privind punerea în aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2012

Regulamentul 941/15-oct-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2012

Regulamentul 943/15-oct-2012 privind punerea în aplicare a articolului 12 alineatul (1) şi a articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entităţi sau organisme, având în vedere situaţia din Somalia

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2012

Regulamentul 947/12-oct-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2012

Regulamentul 948/15-oct-2012 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1180/2008 privind instituirea unui sistem de comunicare a informaţiilor cu privire la anumite livrări de carne de vită, mânzat şi porc către teritoriul Federaţiei Ruse

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2012

Regulamentul 949/15-oct-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2012

Regulamentul 956/15-oct-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 octombrie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2012

Decizia 2012/633/PESC/15-oct-2012 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2012

Decizia 2012/634/PESC/15-oct-2012 de modificare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2012