Rasfoire documente

Directiva 2012/24/UE/08-oct-2012 de modificare a Directivei 86/297/CEE a Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la prizele de putere ale tractoarelor şi la protecţia acestora, în scopul adaptării dispoziţiilor sale tehnice

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2012

Decizia 2012/627/UE/05-oct-2012 privind recunoaşterea cadrului juridic şi de supraveghere al Australiei ca fiind echivalent cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating de credit

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2012

Decizia 2012/624/UE/04-oct-2012 de autorizare a Ungariei să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2012

Decizia 2012/628/UE/05-oct-2012 privind recunoaşterea cadrului juridic şi de supraveghere al Statelor Unite ale Americii ca fiind echivalent cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating de credit

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2012

Regulamentul 921/08-oct-2012 de modificare pentru a 179-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2012

Regulamentul 922/08-oct-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2012

Regulamentul 918/05-iul-2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit în ceea ce priveşte definiţiile, calcularea poziţiilor scurte nete, swapurile acoperite pe riscul de credit al datoriei suverane, pragurile de notificare, pragurile de lichiditate pentru suspendarea restricţiilor, scăderile semnificative ale valorii instrumentelor financiare şi evenimentele nefavorabile

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2012

Regulamentul 919/05-iul-2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru metoda de calculare a scăderii valorii acţiunilor lichide şi a altor instrumente financiare

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2012

Regulamentul 920/04-oct-2012 de interzicere a activităţilor de pescuit ale navelor cu paragate care arborează pavilionul Ciprului sau sunt înmatriculate în acest stat membru şi care pescuiesc ton roşu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, şi în Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2012

Decizia 2012/625/UE/04-oct-2012 de numire a unui membru cipriot în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2012

Decizia 2012/626/UE/04-oct-2012 de numire a şase membri români şi a cinci supleanţi români în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2012