Rasfoire documente

Decizia 2012/535/UE/26-sep-2012 privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea răspândirii în Uniune a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner şi Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin)

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2012

Regulamentul 897/01-oct-2012 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinuturile maxime de reziduuri pentru acibenzolar-s-metil, amisulbrom, ciazofamid, diflufenican, dimoxistrobin, metoxifenozid şi nicotină din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2012

Regulamentul 898/01-oct-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2012

Decizia 2012/533/UE/24-sep-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul comitetului mixt instituit prin articolul 11 din Acordul dintre Uniunea Europeană şi Georgia cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare, în ceea ce priveşte adoptarea regulamentului de procedură al comitetului mixt

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2012

Decizia 2012/534/UE /24-sep-2012 privind poziţia care trebuie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt UE-OACI cu privire la Decizia de adoptare a unei anexe referitoare la securitatea aeronautică la Memorandumul de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale de instituire a unui cadru de cooperare consolidată

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2012