Rasfoire documente

Regulamentul 884/21-sep-2012 de interzicere a pescuitului de eglefin în apele norvegiene din zonele I şi II de către navele aflate sub pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Regulamentul 886/21-sep-2012 de interzicere a pescuitului de cardine în apele UE din zonele IIa şi IV de către navele aflate sub pavilionul Danemarcei

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Regulamentul 888/25-sep-2012 de interzicere a pescuitului de eglefin în zonele VIIb-k, VIII, IX şi X; în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Decizia 2012/527/PESC/27-sep-2012 de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Informare din 28-sep-2012 privind intrarea în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte obişnuite

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Decizia 2012/523/UE/24-sep-2012 de modificare şi de extindere a perioadei de aplicare a Deciziei 2007/641/CE privind încheierea consultărilor cu Republica Insulelor Fiji în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE şi al articolului 37 din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Regulamentul 880/28-iun-2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte cooperarea transnaţională şi negocierile contractuale ale organizaţiilor de producători în sectorul laptelui şi al produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Regulamentul 881/21-sep-2012 de interzicere a pescuitului de sebaste în zona NAFO 3M de către navele aflate sub pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Regulamentul 882/21-sep-2012 de interzicere a pescuitului de cod în zona IV, în apele UE din zona IIa şi în partea din zona IIIa neinclusă în Skagerrak sau Kattegat, de către navele aflate sub pavilionul Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Regulamentul 883/21-sep-2012 de interzicere a pescuitului de cod în apele norvegiene din zonele I şi II de către navele aflate sub pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Regulamentul 885/21-sep-2012 de interzicere a pescuitului de cod saithe în apele norvegiene din zonele I şi II de către navele aflate sub pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Regulamentul 887/24-sep-2012 de interzicere a pescuitului de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Regulamentul 889/27-sep-2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Regulamentul 890/27-sep-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Regulamentul 891/27-sep-2012 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada septembrie 2012 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Regulamentul 892/27-sep-2012 de stabilire a preţurilor reprezentative şi a cuantumurilor taxelor suplimentare la importul anumitor produse din sectorul zahărului pentru anul de comercializare 2012/2013

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Regulamentul 893/27-sep-2012 de stabilire a preţurilor reprezentative şi a cuantumurilor taxelor suplimentare la importul melaselor în sectorul zahărului aplicabile începând cu 1 octombrie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Decizia 2012/524/UE/24-sep-2012 de numire a unui membru ceh şi a unui supleant ceh în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Decizia 2012/525/UE/24-sep-2012 de numire a unui membru german şi a unui supleant german în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012

Decizia 2012/526/UE/24-sep-2012 de numire a unui membru estonian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2012