Rasfoire documente

Decizia 2012/519/UE/24-sep-2012 de numire a doi supleanţi polonezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2012

Decizia 2012/520/UE/24-sep-2012 de numire a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2012

Regulamentul 875/25-sep-2012 de deschidere a unei anchete privind o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 al Consiliului asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză prin importul de biciclete expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka şi Tunisia, declarate sau nu ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka şi Tunisia, şi de supunere a acestor importuri înregistrării

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2012

Regulamentul 876/25-sep-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2012

Regulamentul 877/25-sep-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2012

Decizia 2012/517/UE/24-sep-2012 de numire a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2012

Decizia 2012/518/UE/24-sep-2012 de numire a doi membri ciprioţi şi a trei supleanţi ciprioţi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2012

Regulamentul 874/12-iul-2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2012