Rasfoire documente

Decizia EUMM GEORGIA/1/2012/14-sep-2012 privind prelungirea mandatului şefului misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia)

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2012

Regulamentul 867/24-sep-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2012

Regulamentul 868/24-sep-2012 privind autorizarea azorubinei ca aditiv furajer pentru pisici şi câini

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2012

Regulamentul 869/24-sep-2012 privind autorizarea taumatinei ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2012

Regulamentul 870/24-sep-2012 privind autorizarea naringinei ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2012

Regulamentul 871/24-sep-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2012

Decizia 2012/514/PESC/24-sep-2012 de modificare şi de prelungire a aplicării Deciziei 2010/576/PESC privind misiunea de poliţie a Uniunii Europene organizată în cadrul reformei sectorului de securitate (RSS) şi interfaţa sa cu justiţia în Republica Democratică Congo (EUPOL RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2012

Decizia 2012/515/PESC/24-sep-2012 de modificare şi de prelungire a aplicării Deciziei 2010/565/PESC privind misiunea de consiliere si de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2012

Decizia 2012/516/PESC/24-sep-2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/285/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme care ameninţă pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2012

Rectificare din 25-sep-2012 la Regulamentul nr. 10 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte compatibilitatea electromagnetică

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2012