Rasfoire documente

Regulamentul 866/21-sep-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2012

Decizia 2012/512/UE/21-sep-2012 de stabilire a datei de începere a operaţiunilor Sistemului de informaţii privind vizele (VIS) în a treia regiune

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2012

Rectificare din 22-sep-2012 la Decizia de punere în aplicare 2012/302/UE a Comisiei din 11 iunie 2012 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de ţări terţe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2012

Decizia 2012/510/UE/10-iul-2012 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, cu privire la modificările la anexele II şi III la Protocolul privind ariile de protecţie specială şi diversitatea biologică în Marea Mediterană la Convenţia privind protejarea mediului marin şi a zonei de coastă a Mării Mediterane, adoptate de către cea de a şaptesprezecea reuniune a părţilor contractante (Paris, Franţa, 8-10 februarie 2012)

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2012

Decizia 2012/511/UE/23-iul-2012 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei privind asistenţa alimentară

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2012

Regulamentul 862/04-iun-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la acordul pentru utilizarea prospectului, informaţiile referitoare la indicii suport şi cerinţa referitoare la un raport întocmit de contabili sau auditori independenţi

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2012

Regulamentul 863/19-sep-2012 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele VIIIa şi VIIIb de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2012

Regulamentul 864/19-sep-2012 de interzicere a pescuitului de macrou în zonele VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe, în apele UE şi apele internaţionale din zona Vb şi în apele internaţionale din zonele IIa, XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2012

Regulamentul 865/21-sep-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 867/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte organizaţiile de operatori din sectorul oleicol, programele de lucru şi finanţarea acestora

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2012