Rasfoire documente

Acord din 08-nov-2010 între Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte obişnuite

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012

Nota din 21-sep-2012 privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la peşte şi produse pescăreşti, privind înlocuirea protocoalelor nr. 1,2 şi 3 şi a anexelor la acestea, precum şi privind modificările la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012

Conventie din 26-iul-2010 privind conservarea şi gestionarea resurselor piscicole în marea liberă a Pacificului de Sud -Depunerea de către Uniunea Europeană a instrumentului de aprobare

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012

Decizia 2012/508/UE/24-feb-2011 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte obişnuite

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012

Regulamentul 854/18-sep-2012 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIId şi VIIe de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012

Regulamentul 855/18-sep-2012 de interzicere a pescuitului de eglefin în zonele VIIb-k, VIII, IX şi X; în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012

Regulamentul 856/20-sep-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012

Regulamentul 857/20-sep-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte preţurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012

Regulamentul 858/20-sep-2012 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012

Regulamentul 859/20-sep-2012 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012

Regulamentul 860/20-sep-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012

Regulamentul 861/20-sep-2012 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012

Decizia 2012/509/UE/20-sep-2012 de numire a unui judecător în cadrul Tribunalului

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012

Rectificare din 21-sep-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 799/2012 al Comisiei din 5 septembrie 2012 de stabilire a formei şi a conţinutului informaţiilor contabile care trebuie transmise Comisiei în scopul închiderii conturilor FEGA şi FEADR, precum şi în scopuri de monitorizare şi prognoză

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012