Rasfoire documente

Regulamentul 849/19-sep-2012 privind autorizarea preparatului din acid citric, acid sorbic, timol şi vanilină ca aditiv furajer pentru puii pentru îngrăşare, puicuţele crescute pentru ouat, toate speciile aviare minore pentru îngrăşare şi crescute pentru ouat şi suidele înţărcate, altele decât Sus scrofa domesticus (titular al autorizaţiei: Vetagro S.p.A)

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2012

Decizia BCE/2012/19/07-sep-2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor euro

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2012

Regulamentul 847/19-sep-2012 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte mercurul

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2012

Regulamentul 848/19-sep-2012 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte compuşii fenilmercurului

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2012

Regulamentul 850/19-sep-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2012

Regulamentul 851/19-sep-2012 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii septembrie 2012 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2012

Regulamentul 852/19-sep-2012 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii septembrie 2012 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2012

Regulamentul 853/19-sep-2012 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii septembrie 2012 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2012

Rectificare din 20-sep-2012 la Decizia de punere în aplicare 2011/435/UE a Comisiei din 19 iulie 2011 privind recunoaşterea schemei ''Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED'' pentru demonstrarea conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 2009/28/CE şi 2009/30/CE ale Parlamentului European şi Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2012