Rasfoire documente

Regulamentul 844/18-sep-2012 de stabilire a dispoziţiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanţele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2012

Regulamentul 837/18-sep-2012 privind autorizarea preparatului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produs de Aspergillus oryzae (DSM 22594) ca aditiv furajer pentru păsările de curte, purcei înţărcaţi, porci pentru îngrăşat şi scroafe (titularul autorizaţiei: DSM Nutritional Products)

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2012

Regulamentul 840/18-sept-2012 privind autorizarea preparatului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produs de Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) ca aditiv furajer destinat tuturor speciilor aviare pentru îngrăşare, altele decât puii pentru îngrăşare, curcanii pentru îngrăşare şi raţele pentru îngrăşare şi tuturor speciilor aviare pentru ouat, altele decât găinile ouătoare (titularul autorizaţiei: Danisco (UK) Ltd., care îşi desfăşoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition şi este reprezentată de Genencor International B.V)

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2012

Regulamentul 843/18-sep-2012 privind autorizarea endo-1,4-beta-xilanazei produsă de Aspergillus niger (CBS 109.713) ca aditiv în hrana curcanilor crescuţi pentru reproducţie, a speciilor aviare minore pentru îngrăşare şi crescute pentru ouat sau reproducţie şi a păsărilor ornamentale (titularul autorizaţiei: BASF SE)

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2012

Regulamentul 835/18-sep-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte anexa XVII (Cadmiu)

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2012

Regulamentul 836/18-sep-2012 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte plumbul

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2012

Regulamentul 838/18-sep-2012 privind autorizarea Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2012

Regulamentul 839/18-sep-2012 privind autorizarea ureei ca aditiv furajer pentru rumegătoare

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2012

Regulamentul 841/18-sep-2012 privind autorizarea Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) şi a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2012

Regulamentul 842/18-sep-2012 privind autorizarea unui preparat de carbonat de lantan octahidrat ca aditiv în furajele pentru câini (titularul autorizaţiei: Bayer Animal Health GmbH)

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2012

Regulamentul 845/18-sep-2012 de instituire a unui drept antidumping provizoriu la importurile de anumite produse din oţel cu acoperire organică originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2012

Regulamentul 846/18-sep-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2012

Decizia 2012/505/UE/17-sep-2012 privind recunoaşterea Egiptului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte sistemele de formare şi certificare a navigatorilor

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2012

Rectificare din 19-sep-2012 la Decizia 2006/252/CE a Consiliului din 27 martie 2006 de modificare a Deciziei 1999/217/CE de adoptare a unui catalog al substanţelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2012