Rasfoire documente

Decizia 2012/504/UE/17-sep-2012 privind Eurostat

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2012

Regulamentul 826/29-iun-2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice normative privind obligaţiile de notificare şi publicare referitoare la poziţiile scurte nete, detaliile informaţiilor care trebuie furnizate Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe cu privire la poziţiile scurte nete şi metoda de calcul al volumului tranzacţiilor în vederea stabilirii acţiunilor exceptate

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2012

Regulamentul 834/17-sep-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2012

Regulamentul 827/29-iun-2012 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la mijloacele de publicare a poziţiilor nete pe acţiuni, la formatul informaţiilor care trebuie furnizate Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe în ceea ce priveşte poziţiile scurte nete, tipurile de acorduri, înţelegeri şi măsuri pentru a garanta în mod adecvat că acţiunile sau instrumentele de datorie suverană sunt disponibile pentru decontare, precum şi la datele şi perioada pentru determinarea locului principal de tranzacţionare al unei acţiuni în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2012

Regulamentul 828/14-sep-2012 de interzicere a pescuitului de grenadier de piatră în apele UE şi apele internaţionale din zonele Vb, VI, VII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2012

Regulamentul 829/14-sep-2012 de interzicere a pescuitului de grenadier de piatră în apele UE şi apele internaţionale din zonele VIII, IX, X, XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2012

Regulamentul 830/14-sep-2012 de interzicere a pescuitului de somon de Atlantic în apele UE din subdiviziunile 22-31 (Marea Baltică, exceptând Golful Finlandei) de către navele care arborează pavilionul Finlandei

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2012

Regulamentul 831/14-sep-2012 de interzicere a pescuitului de merluciu în apele UE din zonele IIa şi IV de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2012

Regulamentul 832/17-sep-2012 privind autorizarea unui preparat de clorură de amoniu ca aditiv furajer pentru mieii pentru îngrăşat (titularul autorizaţiei: Latochema Co Ltd)

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2012

Regulamentul 833/17-sep-2012 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile anumitor folii de aluminiu în rulouri originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2012